INNSYN I OFFENTLIGE SAKER              


Dommeres sidegjøremål register

Dommerens sidegjøremåls- register er et flott tiltak, men når det fremstilles på domstolenes side at "For at ingen skal være i tvil om en dommers uavhengighet i en sak" på sidene som presenterer registertert, blir dette å betrakte som ren narsissisme. Dette "filteret" er langt i fra tilstrekkelig og blir dessverre sterkt misledende for publikum.

 


Mimes Brønn


Drevet av Norwegian UNIX User Group som en gratis tjeneste som generer krav om innsyn i offentlige saker.
I skrivende stund er det gjort 202 henvendelser med varierende utfall. Mimes brønn dekker henvendelser til 3 744 myndigheter og er et spennende prosjekt. NUUG er en sammenslutting med folk med sterk vilje og evnen til å levere teknologiske løsninger på høyt nivå. Mimes brønn ble hadde som mål å få til en rettsak om innsynsrett om Staten satte seg i mot dette og leser man på deres sider vil man forstå at disse mener alvor. ANBEFALES heart


Innsyn.no

Laget i et samarbeid mellom Fedrelandsvennen og fritt ord. Enkel og ryddig tjeneste