INTRODUKSJON TIL SELVPROSEDERENDE 


Mange vil kanskje se for seg at det er litt over ens eget ambisjonsnivå å møte for seg selv i retten. Men det er faktisk ikke så ille som å tape retten til rettferd fordi du enten ikke har råd til advokat, kvalifiserer til eller får fri rettshjelp. Et større antall mennesker kan forventes å måtte bruke denne retten grunnet nye kutt(22 mill) i fri rettshjelp . Nettstedet her har kun fokus på selvprosedering.                                                                                      

FATT HÅP

Mye av energien til en selvprosederende vil gå med til læring, panikk og forvirring.

Skal du møte i kappe? Hvordan tittulere du dommeren i domstolen? Hva er lov og ikke?

Hundrevis av spørsmål vil dukke opp underveis rundt lover og paragrafer, som kanskje der det mest vriene, til selve oppsettet av prosessuelle papirer. Men fatt mot. Det er ikke så umulig som det virker.


NÅR DU MÅ, SÅ MÅ DU OG NÅR MÅ DU?


For mange vil det å stille som selvprosederende være en formidabel utfordring. La oss ta for oss de mest vesentlige grunner til å ikke bruke advokat, som i utgangspunktet vil være alles råd, ofte fordi de ikke verken forstår eller vet bedre.

For staten og andre vil bruke din advokat mot deg på mange vis i mange tilfeller. De vet at han tar seg betalt svært godt. Altfor godt faktisk. Advokatsalærer kan bli årsaken til at du ikke når frem faktisk. Fordi desto mere "dritt" motparten skyver i din retning, desto mere timer skal din advokat fakturere deg for. En normal runde i tingretten kan fort koste opptil et par hundre tusen i saksomkostninger. Derfor er økonomi en av de viktigste grunnene til å IKKE bruke advokat. Har du en god sak og fremstiller denne riktig med lovanvendelser og bevis, skal du i prinsippet vinne.


ADVOKATEN PÅ DIN SIDE?

Det at advokater er medlemmer i losjen, Rotary og liknende arenaer for kameraderi, vil og er en risiko. Brorskap og kameraderi går foran humanitet i den bransjen og gå over lik er normen. Du kan aldri helt vite om din advokat faktisk vil sabotere din sak og opptre som en tåpe og det vi kaller på Norsk forrædersk, noe vi ser klart i "Dammann vs Østberg saken". Hva som ligger til grunne for stadige svik mot egne klienter fra advokater kan være variable grunner som korrupsjon, men la oss huske at Norge er svært kjent i utlandet for å ha en utbredt ukultur med kameraderi.

Med et nærmest tilfeldig valg av advokat vil du også ha nærmest et tilfeldig utfall i all den tid dette er et faktisk problem Norge sliter med. Påstanden er at "landet er så lite", noe man liksom legger til grunne for slikt, men helt ærlig talt er det kun lav moral, ofte grådighet og at man allerede har viklet seg inn i "kameraderi systemet", som er like vanskelig å komme seg ut av som organisert kriminalitet.

Det sagt, det finnes mange gode og ærlige advokater, så vi skal ikke feie alle over en kam, men det er lov å påpeke at Norge har vært og er kjent for å være et skikkelig lite troverdig når det gjelder å utvise habilitet. I Norge tror alle man er habile uansett nærmest.


DOMSTOLER SOM VAKLER


Selv om 1 av 25 har bestukket medarbeidere i rettsvesenet, og det kanskje ikke er mere en toppen av isfjellet, kan man som utgangspunkt si at Norske dommere er langt mere rammet av foreningens og bekjentskap basert kameraderi, fremfor korrupsjon.

Så når du i en sak skal ha to advokater og en dommer, så kan man selv regne på oddsen for at alt skal gå etter lovboka og ikke lommeboka. Men som utgangspunkt skal man kunne stole på både en dommer og en advokat, selv om vi har klare tegn på at denne tilliten ikke bør bli for naiv.

Kanskje syntes du teksten her var vel streng? Da bør du vite at dersom de tre ledende bloggene om tema selvprosederende beskriver alle tre om slike tilstander. Vi gjenspeiler bare den virkeligheten.


 

Vi har samlet det vi tror kan være ok informasjon om en så på Engelsk.
Det finnes dessverre ikke noe utover dette radioprogrammet på Norsk

 


VIDEO (ENGELSK)


Representing yourself in court is popular but risky

 

Published on Dec 31, 2015

A growing number of Canadians are filing their own lawsuits and representing themselves in court. However, the results are often disappointing.


 

How To Represent Yourself In Court

Uploaded on Jan 12, 2012

Montgomery County District Court Judge Jimmy B. Pool is the special guest on this episode of The Beasley Allen Report. He talks with show host, Beasley Allen Shareholder Gibson Vance, about cases where people represent themselves in court. There are two District Courts in Montgomery County that handle civil cases -- Small Claims Court, which handles matters involving disputes up to $3,000 in value, and District Court Civil, with jurisdiction up to $10,000. The District Court also handles criminal cases, such as DUI cases, and preliminary hearings for every felony case made in Montgomery County. There are three District Court judges in Montgomery. In addition to Judge Pool, District Court cases are handled by Judge Sharon Yates and Judge Pam Higgins. While it can be in a person's best interest to pay a small filing fee and represent himself in District Court for certain civil matters, it can be intimidating. Judge Pool recommends that people think ahead when entering into agreements or business arrangements. Keep all paperwork, he says, and bring anything you think may be relevant to your case to court with you. Documentation will be critical to your case, and prevent arguments of "he said, she said." Stay calm, and follow the procedures of the court, he says. This will let the judge hear both sides of the story and make an informed decision.
How To Represent Yourself in Court, Be Your Own Lawyer