EMK OG HVORFOR DET BETYR NOE FOR DEG  

                     

Jo i all enkelhet fordi dersom det er brudd på en eller flere av artiklene Europeiske Menneskerettighets Konvensjonen (EMK), er IKKE nødvendigvis Norsk Høyesterett siste rettslige instans. I det øyeblikket du har uttømt dine rettslige muligheter i Norge, kan saken ankes inn for Europeiske Menneskerettighets Domstolen.


FORHANDLER ALDRI OG TAPER 90% AV EMK SAKER

Der TAPER Norge de fleste saker grunnet arroganse og mangel på respekt for internasjonalt lovverk. I praksis vil det si at en dommer vil måtte vite at hva en tøys de finner på, vil dette kunne overprøves.

Vi skal forsøke her på sikt å redegjøre for både dommer i EMD, skrive folkelige om EMK og ikke minst rapportere om nyheter relatert til tema. Mange er ikke klar over det men Norge har en helt spesiell rolle i forhold til EMD. Norge har nemlig i motsetning til andre land som møter den samme domstol, ALDRI forlikt en sak. Det vil si at det må være noe feil med selve systemet dersom man ender som "gjenganger" på dette litt merkverdige fenomenet. Norge har tapt nærmere 40 saker hos EMD, hvorpå ingen ble forsøkt forlikt.


ER UKULTUR DEN FREMSTE MOTSTANDER?

Basert bare på det må man kunne stille et stort spørsmålstegn ved kulturen hos Statsadvokaten som tar sakene for Norge.

Lovdata er "stiftelsen" som den Norske stat bruker som et av mange verktøy til å holde folk unna kunnskap om juss, dommer etc, har som minst pris for full tilgang til deres nettsted langt over det folk vil kunne finne akseptabelt. Det er laget en statlig mur rundt essensiell informasjon for deg som selvprosederende. Dog førere lovdata en tjeneste som er relatert til EMD/EMK og det er en oversikt over dommer som har falt med et Norsk sammendrag.

Du kan lese mere om EMD på deres hjemmeside på Engelsk på deres hjemmesider.


VIDEO OM EHRC


                                                              

VIDEO OM ARTIKLENE I EMK