Dessverre må man her meddele at samtlige paragrafer i Norges lover vil være gjeldende for deg, mens domstolene selv ikke trenger å forholde seg til de i det hele tatt, jamfør hvilke erfaringer folk melder om etter møte med domstolene og den praksisen som gjennom dokumentasjon i ettertid kan påvises.

Vi beklager selvsagt dette.