OBS. INNHOLDET ER UNDER UTVIKLING OG EVALUERING

VIKTIGHETEN AV EN NØYTRAL FREMSTILLING

En spennende, om ikke direkte vitenskaplig undersøkelse fremhever at 96% av (lek) dommerene dømte i favør av den selvprosederende versus advokaten i samme sak om fremstillingen til den selvprosederende var nøytral.

En av ulempene ved å være selvprosederende er noe så banalt som følelser. Man kan blir EMOSJONELT ENGASJERTangry, og det VIL motparten utnytte på det mest brutale.

Mister du hodet, dvs klikker i retten er det egentlig ikke så veldig i favør av din sak. Man må skille mellom seg selv som selvprosederende og selve saken for å holde hodet kaldt. Er du først ute av balanse er det vrient å føre sak, fordi det krever litt konsentrasjon. Derfor bør man i utgangspunktet satse på å vinne frem på sak og ikke personangrep, dårlige fremstillinger av andre etc. Vær oppmerksom på at motparten VIL prøve å få deg ut av balanse. Hold hodet kaldt. Hold grunn.


RYDDIGHET OG ORDEN I PAPIRENE

Bunken med papirer stiger raskt i en rettsprosess. Derfor er det greit å være veldig ryddig fra dag en. Og ikke minst investerer i en liten printer med scanner, slik at man kan scanne inn ALT og ha en online backup, såsom f.eks lage seg en Gmail konto. Der kan man lage noe slikt som 25 gigabyte om ikke feil. Dette er også praktisk om man fører en manuell liste over hva som befinner seg på din Gmail konto. Gmail anbefales fordi de er stabile og har et ryddig grensesnitt og ikke minst er det gratis. En slik printer/scanner koster fra 300 til 600 kr hos disse billig kjedene.

Men å bruke printeren til å printe ut kan fort bli dyrere en du aner. Stort sett skal ting når de leveres til retten, leveres i 4 kopier. Og det kan fort bli fyrt å "fore" en slik billigprinter med blekk, fordi det er derfor printeren er så billig, da at blekket er svinedyrt. Dermed vil man være tjent med en brukt laserprinter eller printe ut større mengder dokumenter på andre steder som en bedrift, bibliotek eller hva man har tilgjengelig. Hold kostnadene nede fra dag en.

Derfor kan man med hell ha et papirarkiv og et digitalt backup av dette. Det finnes en rekke programmer som er gratis og som hjelper deg med å sette sammen dokumenter til en PDF. PDF er et universelt format som alle kan forholde seg til. Har du Word 6.0 og retten eller mottaker Word 11, er det ikke sikkert at det du sender ser særlig ok ut for mottaker. Alt arbeide med å gjøre det pent kan være borte når det åpnes hos andre.

Derfor er PDF det beste formatet å forholde seg til når det gjelder å sende papirer digitalt.


BE OM INNSENDELSE PR EPOST

Man har kanskje ikke krav på det, men jeg mener det er mulig å også sende inn dokumenter elektronisk til retten. Det er en STOR fordel om man kan slippe å skrive ut annet til seg selv og rettlesning osv. Det er ofte slik at man bør printe ut et lengre dokument før man tar det for god fisk, fordi man selv kan se seg blind på det man gjør og spesiellt på en dataskjerm.

Og da med tanke på det man skriver lengre opp om printere og dyrt blekk, forstår man at det blir mye printing uansett.


GRATIS PROGRAMVARE FOR DIN PC

SKRIVEPROGRAM

For å skrive lange prosesskriv, bør du ha et godt program til å skrive i og man kan på det varmeste anbefale det gratis alternative et Micorsoft Word, som fort koster en tusenlapp og dette velutviklede programmet finnes for både Windows og Mac.
Libre Office kommer på Norsk og har Norsk stavekontroll. Det kan også med et klikk eksporterer ditt dokument til en hendig PDF fil. Libre Office har et eget "fornorsket" nettsted og der kan man laste ned programmet gratis.

LAST NED LIBRE OFFICE 5.22( siste versjon)


PDF EDITOR

Når man har holdt på en stund vil man fort oppdage behovet for å kunne flette sammen og sette PDF dokumenter i en bestemt rekkefølge. F.eks har du skrevet masse tekst og skal vedlegge vedlegg til denne i henhold til referanser gjort i teksten. Da er det greit å kunne sjonglere litt med rekkefølgen uten å måtte benytte seg av dyr kommersiell programvare.
En så lenge har man dessverre ikke funnet frem til den perfekte programvaren for dette som kan anbefales for Windows.