Dette er den listen vi har så langt. Men det kommer mere og har du innspill, så kontakt oss


POST OG KOMMUNIKASJON

- Påstå at man har sendt brev og ikke gjort det
- Påstå at posten er forsinket eller ikke kom
- Bevist bruke feil adresse, slik at man aldri mottar noe


VITNER

- Falske vitner
- Inhabile vitner


DOKUMENTASJON

- forfalsket dokumentasjon


KAMERADERI, BRODERSKAP OG SAMARBEID

- Advokatene på begge sider samarbeider mot et mål
- Dommeren og motpartens advokaten er begge frimurere
- Din egen advokat gir råd med viten som gir deg tap


TIMING

- Holde igjen på prosessen til rett før rettsak for å få til rettsak(advokaten tjener best på det)
- Omberamme saken kort tid i forveien for at dine vitner frafaller
- Bytte dommere rett før rettsaken for å stresse eller få inn "sin mann"
- Avgi en dom eller kjennelse på bestemte datoer som gjør det vanskelig for "mannen i gata" å forstå hva som blir korrekt ankefrist
- Legge ankefrist til en lørdag, slik at innlevering over skranke med mottakskvittering ikke lar seg gjøre