1) TURID HEIDI DAMMANN
 

En gjennomarbeidet og saklig blogg om Dammann sitt møte med rettsvesenet,
advokater og dommere. Skal i retten i 2017 mot Advokat Bjørn Ivar Christie Østberg
i Advokatfirmaet Østberg AS, Oslo, representert ved Advokat Kristian Voie Danielsen
fra Advokatfirmaet Hulaas AS. Saken til Damman handler om hvorvidt Advokat Bjørn
Ivar Christie Østberg i Advokatfirmaet Østberg AS, (se også advokatforeningens presentasjon)

skal få betalt for sviket mot Damman gjort tidligere og godt beskrevet, samt dokumentert
i hennes omfattende blogg.

Selvprosederer: Borgarting Lagmannsrett
Utsatt på ubestemt tid2) ANETTE BULL

På lik linje med Dammann ovenfor kjemper Anette alene i retten mot Protector,
en forsikringsgigant med en rekke aktører i lommen. Gjennomgangstråden også
her er kameraderi og ufine taklinger. Sett deg inn i hva juridisk kampfiksing betyr.
Denne saken omfatter livsfarlig hus fullt av dødlig sopp, et Protector Forsikring ASA
som ser ut til å eie domstolene, en grisk og kjeltring aktig advokat Geir Knutsen ved 
KCO Advokatene i Sandvika, Bærum. Les om advokat Geir Knutsen sitt svik mot både 
Anette Bull og ikke minst Åse Farmen som tok sin død av dette. Sykepleieren Bull har
med rette ikke tenkt å gi seg, men ny sak er ikke enda berammet.


3) ATLE RØRDAM

Bloggen til Rørdam handler om et opprivende arveoppgjør med falske dokumenter og
en rekke andre rystende forhold som forsøkes skjult, fordi det er offentlige maktpersoner
involvert. Bloggen som er under opparbeidelse vil skru opp "temperaturen" utover våren
2017 og legge frem dokumentasjon som vil vise myndighetspersoner som i organisert form
jobber klart mot Norsk lov og Internasjonale konvensjoner. Bloggen vil omhandle hvordan 
har jobbet for å fremskaffe dokumentasjon underveis og hvordan man har valgt å jobbe
mot det som er total overmakt og folk som er mere en villige til å bruke lovbrudd som middel.


4) EGIL BORSE-SVENSEN

Strekker seg tilbake historisk i Norsk rett. Kortfattet, men får frem poengene.